matematik konuları

2008-10-25 18:56:00

ÖSS KPSS MATEMATİK KONULARI

Kesir Çeşitleri

Rasyonel Sayıların Eşitliği

Yansıma simetri geçişme

Rasyonel Sayılar Kümesinde İşlemler

Toplama Çıkarma Çarpma ve Bölme İşleminin Özellikleri

Rasyonel Sayılarda Sıralama

Obeb ve Okek

Rasyonel Sayıların Yoğunluğu

Ondalık Sayılar

Devirli Ondalık Sayı

Kesir Problemleri

Rasyonel Sayılarla ilgili Çözümlü Testler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

Çarpım ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler

Pratik Kurallar

Eşitsizlik Sistemleri

Mutlak Değerli Eşitsizlikler

Denklem Çözümleri

Gerçek kökler ile Bir K Gerçel Sayısının Karşılaştırılması

Üçterimlinin Pozitif veya Negatif Olması

Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Testler

Fraktallar
Histogram
Olasılık çeşitleri
Deneysel olasılık
Teorik olasılık
Öznel olasılık 
standart sapma
simetri aynası
yansıma ve simetri
öteleme ve süsleme
çeyrek dönme
yarım dönme
tam dönme
merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri
ortanca-medyan
tepe değer-mod
açıklık-aralık
çeyrekler açıklığı
aritmetik ortalama
tablo ve grafikler
cebirsel ifadeler

Denklem Çözüm Kümeleri

İki Bilinmeyenli Denklemleri Çözüm Kümeleri

Geometrik Anlamı

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Denklem Sistemlerinin Çözüm Metotları

Yok Etme Metodu

Yerine Koyma Metodu

Özel Denklemler

Karekök ve Mutlak Değer

Mutlak Değer ile ilgili Özellikler

Çözümlü Testler

Denklemler ile İlgili Çözümlü Testler

 

Rasyonel Üstün Genişletilmesi ve Sadeleştirilmesi

Toplama çıkarma çarpma bölme

Paydanın Rasyonel Yapılması

Kök İçinde Köklü İfadeler

Sonsuz Kökler

Köklü İfadelerde Sıralama

Özel Kökler

Çözümlü Testler

İrrasyonel Sayılar

Reel Sayılarda İşlemler

Reel Sayılarda Eşitliğin Özelliği

Reel Sayılarda Sıralama

Sıralama Özellikleri

Reel Sayı Aralıkları

Çözümlü Testler

Orantının Özellikleri

Aritmetik Ortalama

Geometrik Ortalama

Harmonik Ortalama

Orantı Çeşitleri

Doğru Orantılı Çokluklar

Ters Orantılı Çokluklar

Birleşik Orantı

Çözümlü Testler

Üslü İfadelerde 4 İşlem

Tabanları Aynı üstleri Farklı İfadelerin Çarpımı ve Bölümü

Tabanları Farklı Üstleri Aynı Olan İfadelerin Çarpımı ve Bölümü

Üslü Sayıların Sıralaması

Üslü Denklemler

10 un Kuvvetleri

Çözümlü Testler

Sayma Sayılar Kümesi

4 İşlem

Doğal Sayıların Kuvveti

Üslü Sayılar

Bölme İşleminin Özellikleri

Taban Aritmetiği

Faktöriyel

Asal Sayılar

Asal Çarpanlar

Bölünebilme Kuralları

(2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,17,19 ile bölünebilme kuraları)

Ebob - Ekok

Tek ve Çift Tamsayılar Özellikleri

Denklem Kurma Problemleri

Problem Çözme Stratejisi

Matematik Diline Çevirme

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi - Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Küme KavramıKüme GösterimiSonlu ve Sonsuz KümelerAlt Küme ve ÖzellikleriKuvvet KümesiKümelerde İşlemlerDağılma ÖzelliğiEvrensel KümeTümleme ve ÖzelliklerFark Kümesi ve ÖzellikleriAçık ÖnermelerVarlıksal ve Evrensel NiceleyicilerEn az ve Her ile Yapılan Önermelerin OlumsuzuKonu ile İlgili Çözümlü TestSıralı N li ifadelerİki Kümenin Kartezyen ÇarpımıKartezyen Çarpımın ÖzellikleriKoordinat Sistemi Analitik DüzlemBağıntıBağıntının Şeması ve GrafiğiBağıntı SayısıBir Bağıntının Tersiİki Bağıntının BileşkesiBir Kümede Tanımlı Bağıntıların ÖzellikleriTers Simetri ÖzellikleriDenklik BağıntısıDenklik SınıflarıSıralama BağıntısıFonksiyonFonksiyonun GrafiğiFonksiyonlarda Dört İşlemEşit FonksiyonlarFonksiyon ÇeşitleriPermütasyon FonksiyonBirim FonksiyonFonksiyonların BileşkesiFonksiyon SayısıKonuyla İlgili Çözümlü Sorularİşlemin ÖzellikleriModüler AritmetikMatematik SistemlerGrup, Halka, CisimKonuyla İlgili Çözümlü Sorular 

Denklem Çözme
Denklem Çözme
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Eşitliğin Özelikleri
Ax + B = 0 Denkleminin Çözüm Kümesi
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar
Sayı Kümeleri
Sayı Çeşitleri
Ardışık Sayılar
Konula İlgili Notlar

Sayı Sistemleri

Sayı Sistemleri
Sayı Basamağı
Çözümleme
Taban

Bölme ve Bölünebilme
Bölme Ve Bölünebilme
Bölünebilme Kuralları
Bölen Kalan İlişkisi
Çarpanlar İle Bölüm
Bir Tam Sayının Tam Bölenleri

EBOB VE EKOK
En Büyük Ortak Bölen (E.B.O.B.)
En Küçük Ortak Kat (E.K.O.K.)

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılar
Kesir Çeşitleri
Rasyonel Sayılarda İşlemler
Ondalık Kesir
Rasyonel Sayılarda Sıralama
İki Rasyonel Sayı Arasındaki Sayılar

Sıralama
Sıralama
Sıralamanın Özelikleri
Reel (Gerçel) Sayı Aralıkları

Mutlak Değer
Mutlak Değer
Mutlak Değerin Özelikleri
İncelemeler

Üslü İfadeler
Üslü İfadeler
Üslü İfadenin Özelikleri
Üslü İfadelerde Dört İşlem
Üslü Denklemler

Köklü İfadeler
Köklü İfadeler
Öklü İfadelerin Özelikleri
Köklü İfadelerde Yapılan İşlemler
İç İçe Kökler
Sonsuz Kökler
Köklü İfadelerde Sıralama

Çarpanlara Ayırma
Çarpanlara Ayırma
Ortak Çarpan Parantezine Alma
Özdeşlikler
Ax2 + Bx + C Biçimindeki Üç Terimlinin Çarpanlara Ayrılması

Oran -Orantı
Oran – Orantı
Orantının Özelikleri
Doğru Orantılı Çokluklar
Ters Orantılı Çokluklar
Aritmetik Ortalama
Geometrik Ortalama
Harmonik (Ahenkli) Orta
Dördüncü Orantılı

Denklem Kurma Problemleri
Denklem Kurma Problemleri
Problem Çözme Stratejisi
Matematik Diline Çevirme
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi - Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri

Kümeler
Kümeler
Kümelerin Gösterilişi
Eşit Küme, Denk Küme, Boş Küme
Alt Küme - Özalt Küme
Kümelerle Yapılan İşlemler
Evrensel Küme
Bir Kümenin Tümleyeni
Kuvvet Kümesi
İki Kümenin Farkı
Eleman Sayısı

Kartezyen Çarpımı ve Bağıntı

Kartezyen Çarpım Bağıntı
Sıralı N Li
Kartezyen Çarpım
Kartezyen Çarpımın Özelikleri
Bağıntı
Bağıntının Özelikleri
Bağıntı Çeşitleri

Fonksiyonlar

Fonksiyon
Fonksiyonlarda İşlemler
Fonksiyon Çeşitleri
Bire Bir Fonksiyon
Örten Fonksiyon
İçine Fonksiyon
Birim (Etkisiz) Fonksiyon
Sabit Fonksiyon
Eşit Fonksiyon
Permütasyon Fonksiyon
Ters Fonksiyon
Bileşke Fonksiyon
Fonksiyonun Grafiği

İşlem

İşlem
İşlemin Özelikleri
Kapalılık Özeliği
Değişme Özeliği
Birleşme Özeliği
Birim (Etkisiz) Eleman Özeliği
Ters Eleman Özeliği
Dağılma Özeliği
Yutan Eleman Özeliği
Tablo İle Tanımlanmış İşlemler
Matematik Sistemler
Grup Halka

Modüler Aritmetik

Modüler Aritmetik
Denklik Kümesi
Modüllerde İşlemler

Semboller ve SözlükPolinomlarda İşlemler
P(X) İn X = K İçin Değeri
P(X) İn (Ax + B) İle Bölünmesiyle Elde Edilen Kalan
P(X) İn Xn + A İle Bölümünden Kalan
P(X) İn (X – A) . (X – B) Çarpımı İle Bölünmesi
P(X) İn (A. X + B)2 İle Bölünebilmesi

2. Dereceden Denklemler

II. Dereceden Denklemler
Denklemin Çözümü
İkinci Dereceden Bir Denkleme Dönüşebilen Denklemlerin Çözümü
İkinci Dereceden Bir Denklemin Kökleri İle Kat Sayıları Arasındaki Bağıntılar
Kökleri Verilen İkinci Dereceden Denklemin Kuruluşu
Üçüncü Dereceden Bir Denklemin Kökleri İle Kat Sayıları Arasındaki Bağıntılar

Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Çarpım Ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
Pratik Kurallar
Eşitsizlik Sistemi
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Gerçel Köklerin Karşılaştırması
Diskrimant Durumlarına Göre İnceleme
Eşitsizlikteki Bilinmeyen K Değerini Bulma
İkinci Dereceden Denklemin Köklerinin İşaretlerinin İncelenmesi
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Köklerinin Bir Gerçel Sayı İle Karşılaştırılması

Parabol
Parabol
Parabolün Tepe Noktası
Parabolün Grafiği
Parabolün Denkleminin Yazılması
Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü
İki Eğrinin Birlikte İncelenmesi

Trigonometri 1

Trigonometri 1
Açı
Yönlü Açı
Yönlü Yay
Birim Çember
Açı Ölçü Birimleri
Esas Ölçü
Trigonometrik Fonksiyonlar
Kosinüs Fonksiyonu
Sinüs Fonksiyonu
Tanjant Fonksiyonu
Kotanjant Fonksiyonu
Kosekant, Sekant Fonksiyonu
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

Trigonometri 2

Trigonometri 2
Periyodik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonların Periyotları
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
Sinüs Fonksiyonunun Grafiği
Kosinüs Fonksiyonunun Grafiği
Tanjant Fonksiyonunun Grafiği
Kotanjant Fonksiyonunun Grafiği
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
Sinüs Teoremi
Kosinüs Teoremi
Üçgenin Alanı

Trigonometri 3
Trigonometri 3
İki Yay Toplamının Veya Farkının Trigonometrik Oranları
Yarım Açı Formülleri
Dönüşüm Ve Ters Dönüşüm Formülleri

Trigonometri 4
Trigonometri 4
Trigonometrik Denklemler
Cosx = A Denkleminin Çözümü
Sinx = A Denkleminin Çözümü
Tanx = A Denkleminin Çözümü
Cotx = A Denkleminin Çözümü

Karmaşık Sayılar
Karmaşık sayıların geometrik gösterimi.
Karmaşık düzlem
Karmaşık sayıların eşitliği.
Sanal birimin kuvvetleri.
Sanal sayıların eslenigi3.
Karmaşık sayılarda dört işlem.
Toplama ve çıkarmanın geometrik yorumu.
Karmaşık bir sayının çarpmaya göre tersi.
Bir karmaşık sayının modülü.
Sanal köklü denklemler.
0ki karmaşık sayı arasındaki uzaklık
Karmaşık sayıların görüntüleri.
Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi.
Argüment ve esas argüment.
Kutupsal gösterimlerle işlemler.

Logaritma
Logaritmik fonksiyonların tanımlı oldukları
aralıkları bulmak
10 luk logaritma Fonksiyonu
Logaritma fonksiyonunun özellikleri.
Üstel ve Logaritmik Denklemler
Logaritmik eşitsizlikler

Permütasyon
Kombinezon
Binom Açılımı
Olasılık
Sıralı N liler
Sayma Kuralları
Saymanın Temel İlkesi
Çarpansal Kavramı
Faktöriyel Kuralları
Dönel Sıralama
Tekrarlı Permütasyonlar
Kombinasyon ve Özellikleri
Permütasyon ve Permütasyon Arasındaki Farklar
Binom Açılımı
Olasılık Fonksiyonu
Eş Olumlu Örnek Uzay
Koşullu Olasılık ve Bağımsız Olaylar
Çarpım Kuralı

Toplam Sembolü

Toplam Sembolü
Toplam Sembolünün Özellikleri

Çarpım Sembolü

Toplam Sembolü
Toplam Sembolünün Özellikleri

Diziler

Dizi Kavramı
Sonlu Sabit Sonsuz Alt Diziler
Monoton Diziler
Bir gerçek sayının epsilon komşuluğu
Bir Dizinin Limiti
Sonsuza Iraksama
Sonsuz Kavramı
Yakınsak ve Iraksak Diziler
Alt ve Üst Limit
Sınırlı ve Sınırsız Limitler
Aritmetik Dizi
Geometrik Dizi
Cauchy Dizisi

Aritmetik ve Geometrik Diziler

Aritmetik ve Geometrik Diziler

Seriler

Aritmetik ve Geometrik Seriler

Özel Tanımlı Fonksiyonlar

Bir Fonksiyonun Tanım Kümesi
Parçalı Fonksiyonlar
Mutlak Değer Fonksiyonu
İşaret Fonksiyonu
Tam Değer Fonksiyonu

Limit ve Süreklilik

Limit Ve Süreklilik
Soldan Yaklaşma, Sağdan Yaklaşma
Uç Noktalardaki Limit
Limitle İlgili Özellikler
Parçalı Fonksiyonun Limiti
İşaret Fonksiyonunun Limiti
Tam Değer Fonksiyonunun Limiti
Trigonometrik Fonksiyonların Limiti
Belirsizlik Durumları
Süreklilik

Türev Alma

Üslü İfadelerin Türevi
c Sabit Sayısının Türevi
c × f(x) in Türevi
Toplamın Türevi
Farkın Türevi
Çarpımın Türevi
Bölümün Türevi
Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi
İşaret Fonksiyonunun Türevi
Tam Değer Fonksiyonunun Türevi
Bileşke Fonksiyonun Türevi
Köklü Fonksiyonun Türevi
Logaritmik Fonksiyonun Türevi
Üstel Fonksiyonun Türevi
Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların Türevi
Kapalı Fonksiyonların Türevi
Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
Ardışık Türevler
Ters Fonksiyonların Türevi

Türev Anlamı

Türevin Fiziksel Anlamı
Türevin Geometrik Anlamı
Artan Ve Azalan Fonksiyonlar
Ekstremum Değerler Ve Bunların Türevle İlişkisi
İkinci Türevin Geometrik Anlamı
Konveks Eğriler
Konkav Eğriler
Dönüm (Büküm) Noktası

Ekstremum Noktaları
Ektremum Problemleri

L Hospital Kuralı

L Hospital Kuralının Uygulanması

Grafikler
Grafik Çizme Stratejisi
Polinom Fonksiyonları Grafiği
Asimptotlar
Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri
Köklü Fonksiyonların Grafikleri

Belirsiz İntegral
Belirsiz İntegral
Diferansiyel Kavramı
İntegral Alma Kuralları
İntegral Alma Yöntemleri

İntegral Uygulamaları
İntegralin Uygulamaları
İntegral İle Alan Arasındaki İlişki
İntegral İle Hacim Arasındaki İlişki

Matris ve Determinant

Matris Ve Determinant
Sıfır Matrisi
Kare Matrisi
Birim Matris
Matrislerin Eşitliği
Matrisin Devriği (Transpozu)
Matrisin Reel Sayı İle Çarpımı
Matrislerin Toplamı
Matrislerin Farkı
İki Matrisin Çarpımı
Kare Matrisin Kuvveti
Matrisin Determinantı
Sarrus Kuralı
İşaretli Minör (Kofaktör)
Determinantın Özellikleri
Ek Matris (Adjoint Matris)
Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi
Geometrik Kavramlar
Konveks(Dışbukey) ve Konkav (İç Bükey) Şekiller
Düzlem Ayırma
Kenarları Paralel Açılar
Kenarları Dik Olan Açılar
Açı Ölçüsü Birimleri
Üçgen
Üçgen Çeşitleri
Üçgenin Temel Ve Yardımcı Elemanları
Üçgende Açı Özellikleri
Üçgende Açıortaylar Ve Kenarortaylar
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Üçgende Açıortay Bağıntıları Özel Üçgenler
Öklit Bağıntıları
Üçgende Kesen Teoremleri
Stewart Teoremi
Seva Teoremi
Carnot Teoremi
Menelaus Teoremi
Kosinus Teoremi
Sinus Teoremi
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Üçgende Benzerlik
Üçgende Alan

Çokgenler ve Dörtgenler

Çokgenler ve Dörtgenlerin Genel Özellikleri
Çokgen
Düzgün Çokgen
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare
Deltoid

Çember

Çember
İki Çemberin Birbirine Göre Durumları
Çemberde Açı
Dairenin Alanı ve Çevresi
Çemberde Benzerlik
Teğet- Kiriş
Teğetler Dörtgeni
Kirişler Dörtgeni
Kuvvet
Bir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti
Kuvvet Ekseni
İki Çemberin Ortak Teğetleri

Uzay Geometri ve Katı Cisimler

Uzayda Doğru ve Düzlemler
Doğruların Birbirlerine Göre Durumları
Paralel Doğru ve Düzlemler
İki Düzlemli Açılar ve Dik Düzlemeler
Dik İzdüşüm
Üç Dikme Teoremi
Prizmalar
Eğik Prizmalar
Dikdörtgenler Prizması
Dik Prizma
Küp
Silindir
Eğik ve Dik Silindir
Piramitler
Düzgün Piramit
Kesik Piramit
Düzgün Dörtyüzlü
Düzgün Sekizyüzlü
Dik Koni
Küre
Küre Kapağı, Dilimi, Kuşağı

536
0
0
Yorum Yaz